Yağlar

Yağlar, yağ asitlerinden oluşur. Yağ asitleri, nadiren doğal halde bulunurlar, daima hidrofilik özellik gösteren başka moleküllere bağlı haldedirler. Yağ asitleri genellikle içerdikleri karbon sayısına (kısa, orta, uzun zincirli yağ asitleri), zincirdeki ilk çift bağlı pozisyona göre sınıflandırılırlar. Yağ asitleri ayrıca, doymuşluk ve doymamışlık durumuna göre sınıflandırılır.